Code signing Sertifikaatit

Hakemuksesi turvaaminen

Code signing Sertifikaatit suojelevat asiakastasi, brändiäsi ja immateriaalioikeuksiasi tekemällä hakemuksista digitaalisen allekirjoituksen avulla identifioitavia ja näin ollen myös vaikeampia väärentää tai vahingoittaa.

SSL Code Signing

Digitaalinen paketti

Allekirjoita ohjelmaobjekteja, makroja, laiteajureita, laiteohjelmakuvia, viruspäivityksiä, konfigurointitiedostoja. Digitaalinen allekirjoitus varmistaa turvallisen toimituksen internetissä.

Code signing Sertifikaatit luovat digitaalisen "paketin", joka näyttää asiakkaalle koodista vastaavan yrityksen identiteetin ja varmistaa, että sitä ei ole modifioitu allekirjoittamisen jälkeen. Perinteisissä ohjelmamyyntitilanteissa ostaja voi varmistaa sovelluksen lähteen ja integriteetin pakettia tarkastelemalla. Asiakkaat kuitenkin lataavat ohjelmia verkosta enenevissä määrin, asentaen liitännäisiä ja kommunikoimalla sofistikoituneiden verkossa toimivien sovellusten kanssa. Asiakkaat kuitenkin asettavat itsensä ja olemassa olevat ohjelmansa vaaraan jos he lataavat haitallisia tai virheellisiä koodeja.

Suojele immateriaalioikeuksiasi

Code signing Sertifikaatit suojelevat brändiäsi ja immateriaalioikeuksiasi tekemällä hakemuksista digitaalisen allekirjoituksen avulla identifioitavia ja näin ollen myös vaikeampia väärentää tai vahingoittaa.

Code signing perustuu public key -kryptografiaan. Kehittäjä tai ohjelmajulkaisija käyttää private keytä lisätäkseen digitaalisen allekirjoituksen koodiin tai sisältöön. Ohjelma-alustat ja sovellukset käyttävät public keytä purkaakseen allekirjoituksen lataamisen yhteydessä ja vertaavat allekirjoittamisen yhteydessä käytettyä merkkiä ladatun hakemuksen yhteydessä olevaan merkkiin.

Allekirjoitettu koodi luotetusta lähteestä hyväksytään automaattisesti tai vaihtoehtoisesti turvallisuusvaroitus saattaa vaatia käyttäjää tarkastelemaan allekirjoitusinformaatiota ja päättämään voiko koodiin luottaa vai ei.