Ketjutetut SSL Sertifikaatit

Osta vain luotetulta jälleenmyyjältä

Yhdistettäessä nettisivulle SSL:n kautta vierailijan selain päättää voiko kyseiseen SSL Sertifikaattiin luottaa. Tämä riippuu siitä mikä sertifikaattiauktoriteetti (Certification Authority) on myöntänyt kyseisen SSL Sertifikaatin. Määritelläkseen tämän selain tarkastelee omaa sisäistä listaansa luotetuista sertifikaatteja myöntävistä tahoista. Nämä listat lisätään selaimiin selainten toimittajan taholta (kuten esimerkiksi Microsoft, Netscape ja Mozilla).

Technical Information Support

Sertifikaattiauktoriteetit (CA) myöntävät suurimman osan SSL Sertifikaateista. Ne omistavat ja käyttävät omia Trusted Root CA Sertifikaatteja. Me myönnämme SSL Sertifikaatteja ainoastaan luotetuilta sertifikaattiauktoriteeteilta - tämä tarkoittaa sitä, että ne on jo lisätty selaimiin selaintoimittajien toimesta ja ne ovat laajalti luotettuja. Jotkin uudemmat SSL Sertifikaatit saattavat sisältää ketjutetun sertifikaatin (engl. chained certificate), mutta me toimitamme tällaisia sertifikaatteja vain silloin, kun sertifikaattiauktoriteetti omistaa siihen liittyvän root Sertifikaatin.

Osa yrityksistä myöntää heikkolaatuisempia SSL Sertifikaatteja

Joillakin sertifikaatteja myöntävillä tahoilla ei ole Trusted Root CA Sertifikaattia selaimissaan, tai ne käyttävät ketjutettu juurta tehdäkseen SSL Sertifikaateistaan luotettavia. Periaatteessa sertifikaattiauktoriteetti, jolla on Trusted Root CA Sertifikaatti myöntää ketjutetun sertifikaatin, joka perii Trusted Root CA:n selaintunnistuksen. Tällaiset SSL Sertifikaatit tunnetaan nimellä Chained Root SSL Sertifikaatit ja niiden omistus saattaa kuulua SSL Sertifikaatin myöntäjälle.

Suora yhteys on merkki vakaudesta ja luotettavuudesta

Kuns sertifikaatteja myöntävällä taholla on käytössään oma selaimissa näkyvä Trusted Root CA Sertifikaatti, on tämä merkki vakaasta ja luotettavasta organisaatiosta, jolla on pitkäaikainen suhde selaintarjoajiin (esim. Microsoft, Mozilla ja Netscape) Trusted Root CA Sertifikaattinsa sisällyttämisessä eri selaimiin. Tämän vuoksi tällaiset sertifikaattiauuktoriteetit nähdään usein huomattavasti luotettavimpina ja vakaampina kuin Chained Root SSL Sertifikaattien tarjoajat, joilla ei ole suoraa yhteyttä selaintarjoajiin, tai jotka eivät käytä omaa root Sertifikaattiaan SSL Sertifikaattien myöntämiseen.

Voit tarkastella listaa sertifikaattiauktoriteeteista, joilla on käytössään oma root Sertifikaattinsa omassa selaimessasi. Emme suosittele sellaisten SSL Sertifikaattien käyttöä, joiden myöntäjällä ei ole suoraa yhteyttä selaintarjoajaan.